Συζήτηση να γίνεται / Photos-Videos / Reblogging


Φωτογραφίες από Μαδρίτη. Να δω πότε θα πάω κι εγώ να ανεβάσω και τις δικές μου!

Duane Pandorf Photography

We continued our walk west towards Plaza Mayor from the Parque del Retiro and I took many photos along the way to try and show a little bit of what life is like for those that live and work here.

Day 1 Part 3 continued….

View original post

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s