Λογοτεχνία - Ποίηση


Τελικό συμπέρασμα απ’όλο αυτό; Ακόμα κι αν είσαι ιδιοφυΐα και γράψεις ένα εκπληκτικό βιβλίο πάντα θα υπάρχει και ο παράγοντας τύχη που είτε μπορεί να σε ευνοήσει είτε όχι.

Cristian Mihai

Now that’s a question. Most writers would kill for the answer, and apparently, some dudes are trying to find some sort of link between bestselling novels – a certain formula shared by them.

View original post 351 more words

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s