Μουσικές προτάσεις / μονολογώ / Sungha Jung

Το Hotel California σε μία διαφορετική εκτέλεση, από Sungha Jung!


Την καλημέρα μου με μία δόση Sungha! Σας έχω ξαναμιλήσει γι’αυτόν τον μικρό τύπο σε προηγούμενο μου άρθρο –> Δώσε Sungha! <–. Η συγκεκριμένη διασκευή μου αρέσει πολύ, και την λέω διασκευή, γιατί εκτός του ότι είναι μόνο με σόλο κιθάρα η εισαγωγή του κομματιού έχει ένα άκουσμα πιο Ισπανικό και δεν θυμίζει τόσο την αρχική του version!

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s