Ανέκδοτα-Funny / Σινεμά ο Παράδεισος / Quentin Tarantino

One thought on “Μία αστεία σκηνή από Kill Bill 1 την οποία είχα ξεχάσει! ~~ Go home to your mother!

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s