Κική Δημουλά - Kiki Dimoula / Λογοτεχνία - Ποίηση / ονειροπολώ

Ο πληθυντικός αριθμός – Κική Δημουλά


Ο ΕΡΩΤΑΣ

όνομα ουσιαστικόν,

πολύ ουσιαστικόν ,

ενικού αριθμού,

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού

γένους ανυπεράσπιστου.

πληθυντικός αριθμός

οι ανυπεράσπιστοι έρωτες

Ο φόβος

όνομα ουσιαστικόν,

στην αρχή ενικός αριθμός

και μετά πληθυντικός :

οι φόβοι

οι φόβοι

για όλα από εδώ και πέρα.

Η μνήμη,

κύριο όνομα των θλίψεων

ενικού αριθμού

μόνον ενικού αριθμού

και άκλητη

Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη

Η νύχτα,

όνομα ουσιαστικό ,γένους θηλυκού

ενικός αριθμός.

πληθυντικός αριθμός

οι νύχτες.

Οι νύχτες από εδώ και πέρα.

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s