Μουσικές προτάσεις / ονειροπολώ

Τέτοια ώρα…τέτοια λόγια….


Τέτοια ώρα ήθελα πολύ να ακούσω αυτό το τραγουδάκι. Παλιότερα το άκουγα πιο συχνά….Ε, και είπα να θυμηθώ τα παλιά.

Λίγο μελαγχολικό αλλά ωραίο..

4 thoughts on “Τέτοια ώρα…τέτοια λόγια….

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s