Τεχνολογία

Hot trick for facebook!


Για όσους ασχολούνται με το facebook να ένα κολπάκι που ίσως θα θέλατε να ξέρετε!

(το βίντεο θα υπάρχει δεξιά στο vodpod μου)

Όταν κάνεις αναζήτηση στο facebook για ένα όνομα και σου βγάλει μετά μερικά και έχει και την φωτο από δίπλα ίσως εσύ να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τι ακριβώς δείχνει η φωτο… υπάρχει όμως τρόπος σύμφωνα με το βίντεο για να την μεγαλώσεις!

Πατάς επάνω στην εικόνα δεξί κλικ διαλέγεις προβολή και έπειτα πας επάνω στο Url, προς το τέλος θα δεις ένα s και μετά αριθμούς. Θα σβήσεις το “s” και στην θέση του θα βάλεις ένα “n” και πατάς enter! Η φωτο μεγάλωσε!

2 thoughts on “Hot trick for facebook!

  1. Πολύ καλό, μόνο που προς το τέλος, πρίν τα γράμματα, δεν έχει πάντοτε “s”. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε γράμμα… και απλός το ανικαθιστάς με “n”.

    Πιάνει όμως το κολπακι!! 😉

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s