Μουσικές προτάσεις / μονολογώ / Lyrics - Στίχοι

Ναι ‘ μαι πάλι μετά από καιρό…


Αχ ξέχασα τελείως το μπλογκάκι μου!!Το παραμέλησα εντελώς!!

Έρχομαι όμως όπως βλέπετε με νέο ποστάκι με νέα μουσική πρόταση!Έτσι να ανεβούμε και λίγο!

Λοιπόν το κομμάτι είναι από kwan και λέγεται Tainted Love!(τέλειο)

Kwan – Tainted love

As attainable as where the ring of smoke
Round your finger be swirling all on it’s own.
There’s no point in trying, in calling you back
but taking control of the following act
I’ve been sensing a tension in your delay
hesitation in drawing the velvet drop
There’s no way of unravelling the plot
without taking the slide in the rabbit hole with me

refrain:
Are you ready to play the game
Ready to lose it all
Sure you want to play
this tainted love
Ready to play the game
Ready to lose it all
Sure you want to play
this tainted love
Ready to play the game
Ready to lose it all
Are you sure you want to play

Should you give me a moment and let me think
I will come up with something you can’t resist
demonstrating myself in a certain way
with the lighting so subtle and perfectly dim
A suggestion of mine which you will not take
is to pack your belongings and steal away
for the play is in progress and what’s to come
may not be your thought of marvelous fun
at all

refrain

Take this moment, don’t reason it through
Leave all caution, fall for my need
Let me see

refrain

4 thoughts on “Ναι ‘ μαι πάλι μετά από καιρό…

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s