Μουσικές προτάσεις / Lyrics - Στίχοι

The Hardest Part – Coldplay“The Hardest Part”

And the hardest part
Was letting go, not taking part
Was the hardest part

And the strangest thing
Was waiting for that bell to ring
It was the strangest start

I could feel it go down
Bittersweet, I could taste in my mouth
Silver lining the cloud
Oh and I
I wish that I could work it out

And the hardest part
Was letting go, not taking part
You really broke my heart

And I tried to sing
But I couldn’t think of anything
And that was the hardest part

I could feel it go down
You left the sweetest taste in my mouth
You’re a silver lining the clouds
Oh and I
Oh and I
I wonder what it’s all about
I wonder what it’s all about

Everything I know is wrong
Everything I do, it’s just comes undone
And everything is torn apart

Oh and it’s the hardest part
That’s the hardest part
Yeah that’s the hardest part
That’s the hardest part

12 thoughts on “The Hardest Part – Coldplay

  1. Με γεια Kate!!Αρκετα διαφορετικό από το προηγούμενο!Καλό το τραγούδι αν κ το συγκεκριμένο συγκρότημα νομίζω οτι έχει δώσει κ πολύ καλύτερα..

  2. Σε ευχαριστώ πολύ Roxani!!!
    εγώ πάλι δεν έχω ψάξει πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα.2-3 τραγουδάκια τους ξέρω όλα κι όλα και πιο πολύ απ’όλα μου αρέσει αυτό, αν και το video clip δεν με τρελαίνει ωστόσο!

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s