Μουσικές προτάσεις

7 thoughts on “Εκπομπούλα!!!

  1. Wow! Θέλω όμως να μου εξηγήσεις πως δουλεύει το όλο σύστημα. Φαντάζομαι δεν κάνεις εκπομπή όλη μέρα! Ποιες ώρες το επεξεργάζεσαι;

  2. Ναι δεν κάνω συνέχεια εκπομπή!!όποτε έχω όρεξη κάνω γιά όση ώρα θέλω!!!Όταν θα το κάνω θα το δημοσιεύω εδώ πρώτα!!!!αν θες όντως αρκετές λεπτομέρειες εκεί που σου είπε ο doremi είναι αρκετά αναλυτικά!!

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s