Κουίζ - Σπαζοκεφαλιές - Γρίφοι

κουίζ (1 νέο κουίζ post updated 11-10)


*Η απάντηση είναι ανάμεσα στα <<αυτό εννοώ>>απλά πατήστε αριστερό κλικ εκεί πάνω και σύρετε! Αν δεν καταλαβαίνετε πως να το κάνετε απλά ρωτήστε με!

***(νέο)Σε μια αποθήκη έχουμε 9 σακιά αλεύρι και μια ζυγαριά (μπαλάντζα). Ένα από τα 9 σακιά είναι λίγο ελαφρύτερο από τα άλλα. Πώς θα το ανακαλύψουμε κάνοντας μόνο 2 ζυγίσματα ?

Απάντηση:<<Ζυγίζοντας τα σακιά σε τριάδες. Με το πρώτο ζύγισμα θα γνωρίζουμε σε ποια τριάδα είναι το ελαφρύτερο σακί. Από την τριάδα αυτή ζυγίζουμε τυχαία 2 σακιά. Αν το ελαφρύτερο τύχει να είναι ένα από τα δύο, τότε θα φανεί στην ζυγαριά , αν τα 2 σακιά ζυγίζουν το ίδιο, τότε το τρίτο σακί είναι ελαφρύτερο. >>

Κάποιος αγόραζε αυγά 20 δραχμές το ένα και τα πουλούσε 10 δραχμές το ένα.
Πώς έγινε εκατομμυριούχος;

(Η απάντηση είναι στα σχόλια)

9 thoughts on “κουίζ (1 νέο κουίζ post updated 11-10)

  1. Ζυγίζοντας τα σακιά σε τριάδες. Με το πρώτο ζύγισμα θα γνωρίζουμε σε ποια τριάδα είναι το ελαφρύτερο σακί. Από την τριάδα αυτή ζυγίζουμε τυχαία 2 σακιά. Αν το ελαφρύτερο τύχει να είναι ένα από τα δύο, τότε θα φανεί στην ζυγαριά , αν τα 2 σακιά ζυγίζουν το ίδιο, τότε το τρίτο σακί είναι ελαφρύτερο.

  2. Ζυγίζοντας τα σακιά σε τριάδες. Με το πρώτο ζύγισμα θα γνωρίζουμε σε ποια τριάδα είναι το ελαφρύτερο σακί. Από την τριάδα αυτή ζυγίζουμε τυχαία 2 σακιά. Αν το ελαφρύτερο τύχει να είναι ένα από τα δύο, τότε θα φανεί στην ζυγαριά , αν τα 2 σακιά ζυγίζουν το ίδιο, τότε το τρίτο σακί είναι ελαφρύτερο..

  3. Ζυγίζοντας τα σακιά σε τριάδες. Με το πρώτο ζύγισμα θα γνωρίζουμε σε ποια τριάδα είναι το ελαφρύτερο σακί. Από την τριάδα αυτή ζυγίζουμε τυχαία 2 σακιά. Αν το ελαφρύτερο τύχει να είναι ένα από τα δύο, τότε θα φανεί στην ζυγαριά , αν τα 2 σακιά ζυγίζουν το ίδιο, τότε το τρίτο σακί είναι ελαφρύτερο. >>

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s