Κουίζ - Σπαζοκεφαλιές - Γρίφοι

Γρίφος 1.


Ένα γατάκι έπεσε σ΄ ένα πηγάδι βάθους 10 μέτρων. Κάθε μέρα ανέβαινε 3 μέτρα, αλλά το βράδυ γλιστρούσε πίσω 2 μέτρα. Σε πόσες μέρες βγήκε το γατάκι από το πηγάδι;

(Η απάντηση θα βρίσκεται στα σχόλια κάτω από το κείμενο)

4 thoughts on “Γρίφος 1.

  1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΡΙΦΟΥ:8 μέρες. Κάθε μέρα, ανεβαίνει 1 μέτρο. Στις 7 μέρες θα έχει ανέβει 7 μέτρα. Την 8η μέρα θα ανέβει 3 μέτρα και θα πηδήξει έξω από το πηγάδι.

Share your comment :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s